وب‌سایت رسمی سید کامل تقوی‌نژاد

وب‌سایت رسمی سید کامل تقوی‌نژاد

وب‌سایت رسمی سید کامل تقوی‌نژاد

تعییرات جدید در بخش نامه بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان / مشمولان طرح تا ۲۴ ماه پس از اتمام نیز می توانند ادامه خدمت دهند/ لغو معافیت ۴ ماه انتظار برای دوره طرح در برخی از رشته ها


تعییرات جدید در بخش نامه بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان / مشمولان طرح تا ۲۴ ماه پس از اتمام نیز می توانند ادامه خدمت دهند/ لغو معافیت ۴ ماه انتظار برای دوره طرح در برخی از رشته ها
اندازه فونت :
2020/04/10

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: ضریب محرومیت مناطق مختلف در صورت تقاضای فرد و موافقت دانشگاه اعمال نمی شود و مشمول می تواند حداکثر پس از اتمام طرح، به مدت ۲۴ ماه برای مقطع کارشناسی به بالا و ۱۲ ماه برای مقطع کاردانی خدمت نماید.

به گزارش وبدا، سیدکامل تقوی نژاد با اشاره  بخش نامه بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سامان دهی صفوف انتظار دانشگاه ها، افزود: با توجه به اینکه مناطق گوناگون کشور دارای سطوح مختلف نیاز هستند، اجرای یکنواخت این قانون ممکن است پاسخگوی نیاز تمامی مناطق نباشد، به همین دلیل بر اساس اعلام نیاز و پیشنهادهای ارائه شده دانشگاه های علوم پزشکی تغییراتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به منظور بهینه نمودن عدالت در توزیع مشمولین، برای فارغ التحصیلان رشته های دارای طرح اجباری و فارغ التحصیلان  دارای طرح اختیاری، تمدید طرح پس از تایید هیات رئیسه دانشگاه و به شرط عدم وجود متقاضی در صف امکان پذیر است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت  اظهار نمود: بند “ب” ردیف “۵” بخشنامه بهینه سازی مبنی بر اعمال ضریب محرومیت مناطق جهت کاهش مدت طرح “لغو” و مقرر شد ضریب محرومیت مناطق مختلف در صورت تقاضای فرد و موافقت دانشگاه اعمال نشود و مشمول بتواند حداکثر به مدت ۲۴ ماه برای مقطع کارشناسی به بالا و ۱۲ ماه برای مقطع کاردانی خدمت نماید.

تقوی نژاد با اشاره به بخشنامه ابلاغی سال ۹۳، در خصوص مشمولین مرد، که پس از سپری شدن خدمت نظام وظیفه مبادرت به انجام خدمت قانون یاد شده به میزان باقی مانده طرح تا سقف ۲۴ ماه می نمایند، نیز تصریح کرد: این گروه از افراد نیز بر اساس بخش نامه ابلاغی جدید، در صورت تمایل می توانند تا سقف ۲۴ ماه برای مقطع کارشناسی به بالا و ۱۲ ماه برای مقطع کاردانی “تداوم” بگیرند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت تاکید نمود: موضوع بخش نامه قبلی این معاونت در زمینه مجاز بودن انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیزاپزشکان در منطقه یک، برای فارغ التحصیلان رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری که متعهد خدمت به منطق “۲” و “۳” هستند به استناد درخواست رسمی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، لغو گردید.

تقوی نژاد با اشاره به لغو مجوز معافیت مازاد بر نیاز جهت مشمولین قانون در رشته های دارای طرح اجباری غیر از پزشک و دندان پزشک که بیش از ۴ ماه در نوبت انتظار شروع طرح هستند، تاکید نمود: این معافیت نیز از ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ بخش نامه منتفی می شود و معافیت از طرح برای رشته های اشاره شده، صادر نخواهد شد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در پایان عنوان نمود: امکان ثبت تدوام طرح در سامانه رشد برای کاربران دانشگاه ها، به فاصله یک ماه از تمام پایان طرح و در صورتی که گواهی پایان طرح صادر نگردیده باشد، فراهم شده است. همچنین ثبت نام مشمولان جهت تدوام طرح نیز یک ماه قبل از اتمام طرح تا ۱۵ روز پس از آن هم چنان امکان پذیر است.

سوال خود را مطرح کنید :